Juridische informatie

Wettelijke bepalingen [Gebruiksvoorwaarden van de website: www.farmamobile.be] U bent momenteel verbonden met de website van FarmaMobile. Gebruikers die deze website bezoeken, gaan ermee akkoord om aan deze voorwaarden te voldoen. Informatie uitgever Hoofdredacteur: dhr. Poivey. Bescherming van persoonsgegevens In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheid (de wet op bescherming van persoonsgegevens) was deze wensite het onderwerp van een aangifte aan het CNIL (ontvangstbewijs nr. 729477). Uitoefening van het recht van toegang In overeenstemming met artikel 34 van de wet op bescherming van persoonsgegevens hebt u recht op toegang tot, wijziging van, rechtzetting van en verwijdering van uw persoonsgegevens. Om dit recht van toegang uit te oefenen, neemt u contact op met: SABCO 2, rue d’Arlon L-8399 Winhdof – Luxemburg. Raadpleeg voor meer informatie over de wet op bescherming van persoonsgegevens de website van het CNIL. Auteursrecht/copyright De merken en logo’s op deze website zijn handelsmerken van Pharmagest Inter@ctive of de bedrijven die tot zijn groep behoren. Hun vermelding geeft op geen enkele wijze de toestemming of het recht om een van de merken te gebruiken. De merken en logo’s mogen dus niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het merk. Alle informatie op deze site mag worden gedownload, gereproduceerd en afgedrukt onder de volgende voorwaarden: - Deze informatie mag alleen voor persoonlijke doeleinden en op geen enkele wijze voor commerciële doeleinden worden gebruikt. - Deze informatie mag niet worden gewijzigd. - Op alle kopieën moeten de auteursrechten (het ‘copyright’) van Pharmagest Inter@ctive worden vermeld. Elk ander gebruik dat niet uitdrukkelijk toegestaan wordt, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pharmagest Inter@ctive. Aansprakelijkheid: De informatie op deze website wordt verstrekt zoals die is. Sabco geeft geen enkele expliciete of impliciete garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van deze informatie. Sabco is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of weglatingen op deze website. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. Sabco behoudt zich het recht voor om de informatie op elk moment te wijzigen, voornamelijk bij het bijwerken van de website. Sabco is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die uit de informatie op deze website voortvloeit. De gebruiker stemt ermee in om op deze website geen enkele informatie door te geven die een burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid kan inhouden. Hij stemt er bijgevolg ook mee in om via deze website geen onwettige informatie, informatie die in strijd is met de openbare orde of lasterlijke informatie te verspreiden. Websites buiten Sabco met een hyperlink naar deze website worden niet door Sabco gecontroleerd en Sabco verwerpt dan ook alle aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik ervan. Een hyperlink naar de website www.farmamobile.com moet vooraf door Sabco worden goedgekeurd. Hebt u een vraag? Stuur dan via de rubriek ‘contact’ op de website een bericht. Hebt u een opmerking over de werking van de website? Stuur dan via de rubriek ‘contact’ op de website een bericht. De berichten die u ons via het internet stuurt, kunnen op het netwerk worden onderschept. Totdat ze ons bereiken, kan Sabco de vertrouwelijkheid ervan niet garanderen.